Telefoonnummers

Algemeen (niet medisch): 024 - 378 18 18

Huisartsen & Fysiotherapie

Huisartsen

Spoed: 024 - 378 78 78

Kari Scholten, Juliëtte Mooren, Juul Houwen, Kamile Kartal, Eva Spijker
024 - 378 96 96

Merijn Kemper, Mirjam Meijer, Louky van Orsouw, Mark van der Wel
024 - 378 94 94

Fysiotherapie

Gerard Beemster, Marc Engelhard, Anita Pijnenburg, Annegien Slager, Judith Dost-Roenhorst, Lisanne Ebbers, Carina Wind
024 - 378 18 18 (Telefoonmenu optie 3)

Diëtetiek

06 - 42 80 77 30

06 - 57 99 79 44
Consultatiebureau

088 - 144 71 11

Ergotherapie

06 - 108 15 186

Logopedie

024 - 373 01 42

Maatschappelijk werk

024 - 323 27 51

Pedicure

024 - 641 19 49

Podotherapie

024 - 324 19 80

Psychologie

024 - 373 37 48

06 - 34 81 10 29 

RIBW

024 - 344 77 31

Verloskunde

024 - 378 77 44

Wijkverpleging

024 - 366 57 77

Huisartsen

In de huisartsenpraktijk werken acht huisartsen. Zij worden ondersteund door assistenten en praktijkondersteuners. Huisartsen en assistenten werken in twee groepen met ieder een eigen balie en patiëntengroep. Elke huisarts heeft een vaste assistente.

images

Welkom

Goede, complete en toegankelijke zorg voor de inwoners van de wijk Lindenholt, dat is waar onze huisartsenpraktijk voor staat. Samen met u werken we aan de verbetering en het behoud van uw gezondheid en welzijn, waarbij we het aanbod zo goed mogelijk afstemmen op uw persoonlijke situatie. We werken daarnaast intensief samen met andere zorgverleners in de wijk. Het resultaat is betrouwbare en complete gezondheidszorg, die dichtbij huis voor u beschikbaar is.

Academische praktijk 

De huisartsenpraktijk van Wijkgezondheidscentrum Lindenholt is een academische praktijk. We zijn verbonden aan het netwerk academische huisartsenpraktijken (NMP) van het Radboudumc. Via het NMP werken verschillende huisartspraktijken en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc samen om de eerstelijns zorg te verbeteren. De huisartsenpraktijk van het Wijkgezondheidscentrum speelt hierin een actieve rol: onze huisartsen dragen bij aan onderzoek en leiden huisartsen en co-assistenten op. Hierbij houden we ons aan een strikt privacyregelement

NHG keurmerk 

De huisartsenpraktijk is in het bezit van het NHG keurmerk. Met het keurmerk laten we zien dat we altijd werken aan verbetering. We worden periodiek getoetst op het gebied van praktijkvoering en geleverde kwaliteit van zorg. Uw mening als patiënt wordt ook nadrukkelijk bij de beoordeling betrokken. Verbeterpunten worden door het hele team aangepakt en verwerkt tot concrete verbeterplannen.
 Team

Team

Huisartsen

Merijn Kemper
Louky van Orsouw
Mirjam Meijer
Mark van der Wel
Kari Scholten
Juliëtte Mooren
Juul Houwen
Eva Spijker
Er zijn momenteel twee huisartsen in opleiding werkzaam in het wijkgezondheidscentrum.
Marloes Rongen wordt begeleid door Merijn Kemper en Mirjam Meijer.
Eileen Derksen wordt begeleid door Eva Spijker en Kari Scholten.

Centrumassistenten

Mariam Akbari
Tamara van Dorp
Stephanie Christ-Willemse
Cristel Kesseleer-Kuijpers
Heidi Jans
Lucia Salak
Megan de Laat
Megan de Laat
Roshni Guanipa
Haydée Tejo Jorquera
Jeanet Litjens

Praktijkondersteuners (POH)


Nora Aalbers (POH Somatiek)
Marianne Baltussen (POH Somatiek)
Barbara Kortbeek (POH GGZ jeugd)
    
Wendy Kleijberg
(POH Somatiek)

Spreekuren

Onze huisartsen hebben drie verschillende soorten spreekuren:

- Inloopspreekuur
- Standaardspreekuur
- Telefonisch spreekuur

Huisarts

Aanwezig

Merijn Kemper

Ma-middag, di, woe, vr

Mirjam Meijer

Ma, di, do

Kari Scholten

Ma, woe, do

Juliëtte Mooren

Ma, di, do

Louky van Orsouw

Ma, do, vr

Juul Houwen

Ma, Woe, vr

Eva Spijker

Ma, di, vr

Mark van der Wel

Ma, woe, vr-ochtendInloopspreekuur
(tijdelijk geen inloopspreekuur i.v.m. het corona virus)

Wij hopen met het inloopspreekuur onze patiënten sneller te kunnen helpen met kleine klachten. Hierdoor zal er minder wachttijd zijn voor afspraken op het gewone spreekuur.

 

Hoe werkt het?

Tussen 8.00 en 8.45 uur kunt u binnenlopen voor ons inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Bij binnenkomst moet u zich wel melden aan de balie. U wordt dan opgehaald uit de wachtkamer door één van de dan aanwezige huisartsen.

 

Waarvoor is het inloopspreekuur bedoeld?

Het inloopspreekuur is nadrukkelijk bedoeld voor patiënten met een kleine kwaal. Zodra de arts merkt dat het een ingewikkeld probleem is, zal hij/zij u verzoeken een afspraak te maken op een ander tijdstip en bij uw eigen huisarts.

 

Wat is een kleine kwaal?

U hebt een kleine kwaal als de aandoening kort bestaat, duidelijk te omschrijven is en weinig ziektelast met zich meebrengt.

Anders gezegd; het probleem is makkelijk te onderzoeken en betreft alles wat een beetje ‘aan de buitenkant van het lichaam zit’.

Als u twijfelt of een aandoening geschikt is voor het inloopspreekuur kunt u natuurlijk ook telefonisch overleggen met de doktersassistente. Zij kan u overigens ook over veel klachten adviseren.

Voorbeelden van geschikte problemen voor het inloopspreekuur.

– 1 klacht per consult

– Vlekjes op de huid

– Krentenbaard

– Voetschimmel

– Galbulten

– Oorpijn

– Keelpijn

– Oogontsteking

– Voorhoofdsholteontsteking

– Prikkelhoest

– Verstuikte of gekneusde gewrichten

– Insectenbeten

– Kinderen met spruw, berg of eczeem

 

Voorbeelden van ongeschikte problemen voor het inloopspreekuur.

– Meerdere klachten

– Langdurig bestaande klachten: knie/rug, hoofdpijn, buikpijn, griep

– Psychische klachten

– Duizeligheid

– Pijn op de borst

– Moeheid

– Baby’s < 1 jaarStandaardspreekuur

Voor het maken van een standaardafspraak met uw huisarts zijn de centrumassistenten telefonisch bereikbaar van 08.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.30 uur. De assistenten adviseren u, op basis van hun medische deskundigheid, bij welke hulpverlener u het beste met uw vraag of probleem terecht kunt. 

 

Telefonisch spreekuur

Voor korte vragen kunt u terecht op het telefonisch spreekuur. Ook hiervoor kunt u een afspraak maken bij de assistente. De huisarts belt u dan op de afgesproken tijd terug.


Aanbod

De huisartsen bieden huisartsgeneeskundige zorg volgens de reguliere geneeskunde. De huisarts heeft een brede en algemene kennis over gezondheid en ziekte. Een groot deel van de klachten kan uw huisarts zelf behandelen. Voor specifiekere of ernstiger klachten kan hij of zij u doorsturen naar een specialist. Bij de meeste specialisten kunt u alleen terecht met een verwijzing van de huisarts.

Specialisaties

De meeste huisartsen in het gezondheidscentrum hebben een of meerdere specialisaties, zoals specialistisch oogheelkundig onderzoek, uitgebreide kennis op het gebied van urogynaecologie, seksespecifieke geneeskunde of kennis van hart- en vaatziekten.

Centrumassistenten

De assistenten hebben hun eigen spreekuur voor:

- Verband verwisselen

- Hechtingen verwijderen

- Oren uitspuiten

- Wratten aanstippen

- Uitstrijkjes maken

Daarnaast voeren zij de volgende onderzoeken uit op verwijzing van de huisarts:


- Bloedafname
- Bloeddruk meten
- Hartfilmpje

- Gehoortesten

- Allergietesten
- Controle van patiënten met suikerziekte

Voor het spreekuur van de assistente dient u een afspraak te maken.

Bloedafname

Elke werkdag van 08.30 - 09.15 kunt u bloed laten afnemen door een assistente van het CWZ. Binnen drie werkdagen is de uitslag bekend. Voor de uitslag verzoeken we u zelf te bellen met de doktersassistente. 

Praktijkondersteuners

Onze praktijkondersteuners somatiek Nora Aalbers, Wendy Kleiberg en Marianne Baltussen begeleiden patiënten met (chronische) aandoeningen zoals:

- diabetes (suikerziekte). Zie ook: diep.info

- chronische longaandoeningen (COPD en astma). Zie ook: luchtpunt.nl

- hart- en vaatziekten

- hoge bloeddruk

- risico op suikerziekte

Daarnaast begeleiden ze mensen die willen stoppen met roken nederlandstopt.nu en rokeninfo.nl). 

De praktijkondersteuner GGZ Lara van den Boogaard bied zorg op het gebied van de geestelijke gezondheid. Zij ondersteunen de huisarts bij het onderzoeken van uw psychische klachten en hun mogelijke oorzaken. De praktijkondersteuners spelen een rol in het bepalen welke zorg het beste aansluit op uw situatie en kunnen uw huisarts adviseren over een eventuele behandeling. Het is ook mogelijk dat ze u een korte periode zelf begeleiden. Ten slotte kunnen de praktijkondersteuners u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater.

Bereikbaarheid

Op werkdagen zijn de centrumassistenten bereikbaar van 08.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.30 uur.

De assistenten van dokter Kemper, Meijer, Van Orsouw en Van der Wel zijn bereikbaar op tel. 024 - 378 94 94.


De assistenten van dokter Mooren, Houwen, Spijker en Scholten zijn bereikbaar op tel. 024 - 378 96 96.

De praktijkondersteuners zijn bereikbaar via uw eigen huisarts (telefoonnummer zie hierboven).


Spoedeisende hulp 

Bij spoedgevallen kunt u van 08.00 - 17.00 uur bellen naar telefoonnummer 024 - 378 78 78.


Spoed buiten kantooruren

Bij spoedgevallen buiten kantooruren kunt u bellen naar: 

- de huisartsenpost via 0900 - 88 80

- alarmnummer 112 (bij levensbedreigende situaties)


E-mail

Het algemene e-mailadres van Wijkgezondheidscentrum Lindenholt is info@wgclindenholt.nl Dit e-mailadres kunt u gebruiken voor algemene, niet medische berichten.

Voor medische vragen aan uw huisarts verzoeken wij u het patiëntenportaal te gebruiken.  


Tarieven

Huisartsenzorg valt in het basispakket en wordt niet in mindering gebracht op het eigen risico. Laboratoriumonderzoeken en vervolgonderzoeken in het ziekenhuis, aangevraagd door de huisarts, vallen wel onder het verplicht eigen risico. 

Apotheek

De huisartsen van Wijkgezondheidscentrum Lindenholt werken nauw samen met Service Apotheek Lindenholt, gevestigd op de begane grond van het centrum.

Openingstijden

Apotheek Lindenholt is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 - 17.30 uur.

Bereikbaarheid
Apotheek Lindenholt is te bereiken op telefoonnummer 024 - 377 76 15, of via e-mail: info@apotheeklindenholt.nl


Voor medische hulpmiddelen kunt u terecht bij:

- Thuiszorgwinkel Vegro, Hatertseweg 821, 6535 ZT Nijmegen.
-
Medipoint, Thuiszorgwinkel van de ZZG Groep, Marialaan 120 Nijmegen.