Telefoonnummers

Algemeen (niet medisch): 024 - 378 18 18

Huisartsen & Fysiotherapie

Huisartsen

Spoed: 024 - 378 78 78

Kari Scholten, Juliëtte Mooren, Juul Houwen, Kamile Kartal, Eva Spijker
024 - 378 96 96

Merijn Kemper, Mirjam Meijer, Louky van Orsouw, Mark van der Wel
024 - 378 94 94

Fysiotherapie

Gerard Beemster, Marc Engelhard, Anita Pijnenburg, Annegien Slager, Judith Dost-Roenhorst, Lisanne Ebbers, Carina Wind
024 - 378 18 18 (Telefoonmenu optie 3)

Diëtetiek

06 - 42 80 77 30

06 - 57 99 79 44
Consultatiebureau

088 - 144 71 11

Ergotherapie

06 - 108 15 186

Logopedie

024 - 373 01 42

Maatschappelijk werk

024 - 323 27 51

Pedicure

024 - 641 19 49

Podotherapie

024 - 324 19 80

Psychologie

024 - 373 37 48

06 - 34 81 10 29 

RIBW

024 - 344 77 31

Verloskunde

024 - 378 77 44

Wijkverpleging

024 - 366 57 77

images

Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over ons wijkgezondheidscentrum, over één van onze medewerkers, over het gebouw, kortom over onze service en diensten. Als u klachten heeft, willen wij die graag van u horen. Wij stellen het op prijs als u in eerste instantie uw klacht zo mogelijk met de betreffende medewerk(st)er bespreekt. Verder kunt u met uw klacht altijd terecht bij de directeur van ons centrum.

Indien de klacht één van onze medewerkers betreft, probeert de directeur te bemiddelen in het gerezen geschil. Ze hoort daartoe beide partijen.
 

Als u zich niet kunt verenigen met de resultaten van de bemiddeling, staat het u vrij de klacht voor te leggen bij de klachtencommissie. Ook kunt u de directie verzoeken de klacht door te zenden aan de klachtencommissie. 

Wijkgezondheidscentrum Lindenholt kent een officiële klachtenregeling. Deze regeling vindt u in de brochure 'Klachtenregeling van Wijkgezondheidscentrum Lindenholt', die bij de balie ter inzage ligt. Deze klachtenregeling kunnen ingeschreven patiënten ook aanvragen per e-mail: info@wgclindenholt.nl

Natuurlijk proberen wij te voorkomen dat u klachten heeft over ons wijkgezondheidscentrum. Mocht het echter toch zo zijn, dan stellen wij het zeer op prijs dat van u te horen.