Contact
x Zoeken
Home > Over het centrum > Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

29 april 2024

Sinds 15 december 2023 kent de Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt een Raad van Toezicht.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt.

De Raad van Toezicht van Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt bestaat uit de volgende leden :

– De heer drs. A.L. Moors MHA, voorzitter
– De heer prof. dr. G.R.M. Molleman
– Mevrouw dr. M.H.E. Reijers

Zij zijn benoemd voor een periode van vier jaar.