Telefoonnummers

Algemeen (niet medisch): 024 - 378 18 18

Huisartsen & Fysiotherapie

Huisartsen

Spoed: 024 - 378 78 78

Kari Scholten, Juliëtte Mooren, Juul Houwen, Kamile Kartal, Eva Spijker
024 - 378 96 96

Merijn Kemper, Mirjam Meijer, Louky van Orsouw, Mark van der Wel
024 - 378 94 94

Fysiotherapie

Gerard Beemster, Marc Engelhard, Anita Pijnenburg, Annegien Slager, Judith Dost-Roenhorst, Lisanne Ebbers, Carina Wind
024 - 378 18 18 (Telefoonmenu optie 3)

Diëtetiek

06 - 42 80 77 30

06 - 57 99 79 44
Consultatiebureau

088 - 144 71 11

Ergotherapie

06 - 108 15 186

Logopedie

024 - 373 01 42

Maatschappelijk werk

024 - 323 27 51

Pedicure

024 - 641 19 49

Podotherapie

024 - 324 19 80

Psychologie

024 - 373 37 48

06 - 34 81 10 29 

RIBW

024 - 344 77 31

Verloskunde

024 - 378 77 44

Wijkverpleging

024 - 366 57 77

Ergotherapie

De ergotherapeut kan u ondersteunen bij het uitvoeren van praktische, dagelijkse activiteiten. In Wijkgezondheidscentrum Lindenholt is Mirna School van Ergotherapie Willems elke

1e en 3e maandagmiddag van de maand aanwezig.

images

Welkom

Binnen wijkgezondheidscentrum Lindenholt is ergotherapeut Mirna School van Egotherapie Willems aanwezig, elke 1e en 3e maandagmiddag van de maand. Bij haar kunt u terecht met vragen over allerlei praktische activiteiten van het dagelijks leven (zoals het huishouden, (zelf)verzorging, administratie), maar ook voor bijv. scootmobieltraining. De ergotherapeut helpt u om de balans tussen belasting en belastbaarheid weer te herstellen.

Bereikbaarheid

Mirna School van Ergotherapie Willems is iedere 1e en 3e maandagmiddag van de maand aanwezig in Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. U kunt rechtstreeks een afspraak met haar maken of via een verwijzing van uw (huis) arts. www.ergotherapiewillems.nl of telefonisch:  06 - 108 15 186

Aanbod

Ergotherapie is een paramedisch beroep en bedoeld voor iedereen die zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens uit kan voeren. Als gevolg van een ziekte, ouder worden of handicap kunnen alledaagse bezigheden problemen op leveren. Activiteiten die mogelijk voorheen heel vanzelfsprekend gingen, lukken nu niet meer of gaan moeizaam. De ergotherapie is erop gericht dat iemand weer zo zelfstandig mogelijk de dag door kan komen. En als dat niet meer haalbaar is, zo prettig mogelijk de dag doorkomt.

Daarbij gaat het binnen de ergotherapie om hele praktische activiteiten op de volgende gebieden:

- Zelfredzaamheid: mobiliteit, verzorging, communicatie, sociale contacten, administratie, etc.
- Werk, school, het volgen van een studie, het voeren van een huishouden
- Vrije tijd, ontspanning, hobby’s, dagbesteding

Daarnaast is ergotherapie bedoeld voor mensen die zorgen voor mensen met een ziekte, beperking of handicap. Het zorgdragen vraagt vaak veel van mensen en professionele begeleiding van de ergotherapeut hierbij kan daarom zeer wenselijk zijn. De ergotherapeut adviseert hoe u iemand het beste kan verzorgen, zonder dat u te zwaar belast wordt. Met adviezen en instructie kunt u betere zorg bieden en kan overbelasting voorkomen worden.

Mirna School van Ergotherapie Willems is iedere 1e en 3e maandagmiddag van de maand aanwezig in Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. U kunt rechtstreeks een afspraak met haar maken of via een verwijzing van de (huis) arts. www.ergotherapiewillems.nl 

Team
Mirna School