Telefoonnummers

Algemeen (niet medisch): 024 - 378 18 18

Huisartsen & Fysiotherapie

Huisartsen

Spoed: 024 - 378 78 78

Kari Scholten, Juliëtte Mooren, Juul Houwen, Kamile Kartal, Eva Spijker
024 - 378 96 96

Merijn Kemper, Mirjam Meijer, Louky van Orsouw, Mark van der Wel
024 - 378 94 94

Fysiotherapie

Gerard Beemster, Marc Engelhard, Anita Pijnenburg, Annegien Slager, Judith Dost-Roenhorst, Lisanne Ebbers, Carina Wind
024 - 378 18 18 (Telefoonmenu optie 3)

Diëtetiek

06 - 42 80 77 30

06 - 57 99 79 44
Consultatiebureau

088 - 144 71 11

Ergotherapie

06 - 108 15 186

Logopedie

024 - 373 01 42

Maatschappelijk werk

024 - 323 27 51

Pedicure

024 - 641 19 49

Podotherapie

024 - 324 19 80

Psychologie

024 - 373 37 48

06 - 34 81 10 29 

RIBW

024 - 344 77 31

Verloskunde

024 - 378 77 44

Wijkverpleging

024 - 366 57 77

images

Disclaimer

Disclaimer voor www.wgclindenholt.nl
Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, hierna te noemen WGC Lindenholt, verleent u hierbij toegang tot www.wgclindenholt.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

WGC Lindenholt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
WGC Lindenholt spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen en informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WGC Lindenholt.

In het bijzonder zijn alle tarieven op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WGC Lindenholt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WGC Lindenholt en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WGC Lindenholt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.